ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ  ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

На 18.04.2022 година във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” при засилен интерес се проведе Ден на отворените врати. Преподавателите от Факултета посрещнаха в сградата на база Смолян ученици от училищата в гр. Смолян: ПГТТ „Христо Ботев“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и млади хора от региона, желаещи да се обучават в инженерни специалности. Посетителите разгледаха лабораториите по микропроцесорна техника, по електроснабдяване, по осветителна техника, по програмиране на CNC и CNC машини, по автомобилна техника и др. Интерес предизвика и работата на сензор-тренера с програмируем логически контролер, с помощта на който се изследват различни величини и се осъществява дистанционно управление и мониторинг през Интернет пространството. Младите хора се срещнаха и разговаряха с част от преподавателите във Факултета. От тях те почерпиха информация относно дисциплините, които се изучават, за методите на преподаване, за перспективите, които се отварят пред инженерните кадри. Посетителите получиха подробна информация за специалностите, по които се обявява прием за академичната 2022/2023 година. Те са актуални, съобразени с нуждите на трудовия пазар. Специалностите са в областта на IT технологиите, електроснабдяването и електрообзавеждането, електрониката, автомобилното и машинното инженерство. За първи път тази година Факултетът обявява прием по специалност „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“. Присъстващите се запознаха с възможностите за прием и важни срокове. Кандидатстудентска информация може да се намери на специализирания сайт на Физико-технологичния факултет http://pu-ftf.eu/ и в кандидатстудентския справочник на Пловдивския университет.

Вирни се горе