Отворени са ценовите оферти за проектиране при ремонта на над 111 км планински пътища в област Смолян

Отворени са ценовите оферти за проектиране при ремонта на над 111 км планински пътища в област Смолян

Отворени са ценовите оферти в обявените обществени поръчки за изработването на технически проекти за основен ремонт на над 111 км второкласни и третокласни републикански пътища в област Смолян. Сред тях са трасето от язовир Доспат до гр. Девин, пътят за Националната астрономическа обсерватория в Рожен и др.

Отворените 15 ценови оферти за изработването на технически проект за ремонта на 31,5 км от пътя II-86 Соколовци - Смолян - Средногорци са на:

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 514 020 лв. без ДДС;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 603 000 лв. без ДДС;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД - 471 600 лв. без ДДС;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 450 000 лв. без ДДС;

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД - 377 844 лв. без ДДС;

Обединение „Ий Кей Джей - Виа - Ей Джей“ ДЗЗД - 586 008 лв. без ДДС;

„РУТЕКС“ ООД - 607 999,20 лв. без ДДС;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 555 600 лв. без ДДС;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД - 358 956 лв. без ДДС;

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 620 001 лв. без ДДС;

„ИСА 2000“ ЕООД - 396 736,20 лв. без ДДС;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 588 000 лв. без ДДС;

„Инфра про консулт“ ООД - 343 200 лв. без ДДС;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД - 383 400 лв. без ДДС;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 440 400 лв. без ДДС.

Второкласното трасе е основната пътна артерия в област Смолян. Отсечката преминава през 9 населени места в планински терен. Индикативната стойност на поръчката за изработване на техническия проект е 629 740 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Отворени са 13 ценови предложения за проектиране при основния ремонт на 46,3 км от път III-197 Доспат - Борино - Тешел - Девин:

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 638 580 лв. без ДДС;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 558 000 лв. без ДДС;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД - 921 000 лв. без ДДС;

„РУТЕКС“ ООД - 910 999,20 лв. без ДДС;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 790 800 лв. без ДДС;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД - 509 040 лв. без ДДС;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 906 960 лв. без ДДС;

ДЗЗД „Транслогистика” с участници „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД и „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД - 915 168 лв. без ДДС;

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 902 001 лв. без ДДС;

ДЗЗД „ИСА РПМ“, в което са „ИСА 2000“ ЕООД и „БКС“ ЕООД - 583 090,20 лв. без ДДС;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 888 888 лв. без ДДС;

„Инфра про консулт“ ООД - 547 200 лв. без ДДС;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 606 000 лв. без ДДС.

Третокласният път е единствената пряка връзка между областите Смолян и Благоевград. Той е с важно значение и за развитието на туризма в региона, тъй като по него се осигурява достъп до „Ягодинската пещера“ и пещерата „Дяволско гърло“, както и до с. Триград и Триградското ждрело. Участъкът, който е включен в обществената поръчка, е от района на язовир „Доспат“ до разклона за кв. „Настан“ на родопския град Девин, който е на над 1200 метра надморската височина. Прогнозната стойност на поръчката е 925 540 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 дни.

20 са отворените ценови оферти за проектирането на основния ремонт на 29,6 км от пътя III-8683 Чокманово - Смилян - Арда - Горна Арда:

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 409 020 лв. без ДДС;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД - 399 000 лв. без ДДС;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 372 000 лв. без ДДС;

„ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД - 569 280 лв. без ДДС;

Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД - 557 448 лв. без ДДС;

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД - 514 128 лв. без ДДС;

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД - 271 800 лв. без ДДС;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 528 000 лв. без ДДС;

„Инфраструктурно проектиране III-8683“ ДЗЗД, с участници: „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „РУТЕКС“ ООД - 456 000 лв. без ДДС;

„ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД - 415 320 лв. без ДДС;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД - 332 076 лв. без ДДС;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 504 000 лв. без ДДС;

„Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД - 316 272 лв. без ДДС;

Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ІІІ-8683“, в което са: „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - 390 000 лв. без ДДС;

„ИСА 2000“ ЕООД - 373 590 лв. без ДДС;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 508 555 лв. без ДДС;

„Инфра про консулт“ ООД - 382 080 лв. без ДДС;

„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД - 361 734 лв. без ДДС;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД - 382 800 лв. без ДДС;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 415 200 лв. без ДДС.

Отсечката е единствената пътна връзка на шестте населени места, през които преминава: Чокманово, Смилян, Могилица, Бяла река, Арда и Горна Арда. Индикативната стойност на поръчката за изработването на техническия проект е 593 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 дни.

17 са отворените ценови предложения за проектирането на основния ремонт на пътя до Националната астрономическа обсерватория в Рожен:

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 69 000 лв. без ДДС;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 61 680 лв. без ДДС;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 49 200 лв. без ДДС;

Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД - 61 500 лв. без ДДС;

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД - 39 930 лв. без ДДС;

„ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД - 50 820 лв. без ДДС;

„Инфраструктурно проектиране III-8612“ ДЗЗД, с участници: „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „РУТЕКС“ ООД - 58 080 лв. без ДДС;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 54 000 лв. без ДДС;

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД - 44 280 лв. без ДДС;

„Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД - 46 464 лв. без ДДС;

„ИСА 2000“ ЕООД - 54 450 лв. без ДДС;

„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД - 50 400 лв. без ДДС;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 58 000 лв. без ДДС;

„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД - 44 286 лв. без ДДС;

„Инфра про консулт“ ООД - 56 640 лв. без ДДС;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД - 52 200 лв. без ДДС;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 47 160 лв. без ДДС.

Отсечката е с дължина 3,6 км и започва от кръстовището с път III-861 и завършва при обсерваторията. Прогнозната стойност на поръчката за проектиране на ремонта е 72 600 лв. без ДДС, а срокът е 60 дни.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности, както и на строителен надзор.

Вирни се горе