Отворени са ценовите оферти за проектиране и укрепване на 4 участъка в област Смолян

Отворени са ценовите оферти за проектиране и укрепване на 4 участъка в област Смолян

Отворени са ценовите оферти за проектиране и укрепване на 4 участъка в област Смолян, засегнати от наводненията в края на 2021 г.

Отворени са ценовите оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и изпълнението на възстановителни и укрепителни дейности на 4 пътни участъка в област Смолян. През декември м. г. обилните валежи от дъжд и придошлите води на Широколъшка река и река Арда и снеготопенето в началото на т. г. нанесоха щети на отсечки от третокласната пътна мрежа. Компрометирани са подпорни стени и са нарушени насипи на откосите. На отделни места има пропадане на пътното платно и са нарушени ограничителните системи.

Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 60 календарни дни в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи - 180 дни. Поръчката е в две обособени позиции.

В първата обособена позиция е проектирането и укрепването на три участъка от път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин (при км 27+325, от км 28+480 до км 28+510 и от км 41+910 до км 41+950 км). Компрометираните отсечки са при селата Водата и Брезе. Отворените ценови оферти са:

„ИСА 2000“ ЕООД – 726 750 лв. без ДДС;

ДЗЗД „БЛГ – 2022“, с участници: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „ИНФРА КЕПИТАЛ“ ЕООД – 590 000 лв. без ДДС;

ДЗЗД „ВИКТОРИ 2022“, в което участват: „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ВИКТОРИО“ ЕООД и „БОНДИС“ ООД – 654 075 лв. без ДДС.

През август т. г. АПИ стартира обществена поръчка за проектирането и укрепването на други 6 участъка от пътя III-866. Те са в района на селата Стойките, Широка лъка и Беден, както и при град Девин. В момента тръжната комисия разглежда постъпилите ценови предложения.

Втората обособена позиция е за проектиране и укрепителни дейности на участъка преди село Могилица от пътя III-8683 Чокманово - Смилян - Арда - Горна Арда (от км 18+745 до км 18+775). Отсечката е единствената пътна връзка на шестте населени места, през които преминава: Чокманово, Смилян, Могилица, Бяла река, Арда и Горна Арда. Отворените ценови оферти са на:

„ИСА 2000“ ЕООД – 128 250 лв. без ДДС;

ДЗЗД „БЛГ – 2022“, с участници: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД и „ИНФРА КЕПИТАЛ“ ЕООД – 119 000 лв. без ДДС;

ДЗЗД „ВИКТОРИ 2022“, в което са: „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ВИКТОРИО“ ЕООД и „БОНДИС“ ООД – 114 000 лв. без ДДС.

През юли т. г. Областно пътно управление - Смолян откри тръжна процедура за избор на изпълнител за проектиране при основния ремонт на близо 30 км от път III-8683 Чокманово - Горна Арда. Към момента решението за избор на изпълнител се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията.

Предвид сложността на дейностите са организирани две отделни обществени поръчки - едната за проектиране на ремонтните работи на 30 км от третокласния път, а другата за укрепителни дейности на участъка преди село Могилица.

Вирни се горе