Отворени са ценовите оферти за пътя Рудозем - Смолян

Отворени са  ценовите оферти за пътя Рудозем - Смолян

Отворени са ценовите оферти на кандидатите в двете обществени поръчки за избор на изпълнители на строителния надзор при основния ремонт на близо 200 км третокласни пътища, съобщават от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Те включват 11 пътни отсечки в областите Варна, Бургас, Стара Загора, Видин, Хасково и Смолян.

Сред тях са участъци, предложени от граждани за включване в ремонтната програма на АПИ.

За ремонта на трасетата има изготвени технически проекти. В момента се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи.

В обявените тръжни процедури АПИ завиши изискванията към изпълнителите на основния ремонт и на строителния надзор както по време на строителните дейности, така и в гаранционния период след това.

В обособена позиция VI е строителният надзор при основния ремонт на 21.931 км от път III-868 Рудозем – Смолян. Отсечката обслужва населените места в общините Рудозем и Смолян и е алтернативен маршрут за достъп до бъдещия ГКПП „Рудозем – Ксанти". Трасето осигурява връзка с паметника на връх Средногорец.

Отворените 12 ценови оферти са на:

КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД – 683 160 лв. без ДДС;

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД – 1 300 000 лв. без ДДС;

ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД – 1 182 080 лв. без ДДС;

ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ООД – 1 688 687 лв. без ДДС;

РУТЕКС ООД – 1 224 297 лв. без ДДС;

СТРОЛ-1000 АД – 1 097 646 лв. без ДДС;

ПИ ЕС КОНСУЛТ ООД – 517 000 лв. без ДДС;

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕН ДИ КОНСУЛТАНТИ" (ДЗЗД) с участници: ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД и ДеНиДи ЕООД – 1 139 864,40 лв. без ДДС;

ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД – 693 000 лв. без ДДС;

„Надзор Пътища 2022" ДЗЗД, в което са: ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Строй тех надзор ЕООД, ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и Пе енд Пе инженеринг ЕООД – 398 969 лв. без ДДС;

ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ", в което са: ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД и ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА ЕАД – 1 180 099 лв. без ДДС;

ДЗЗД „ДEИ КОНСУЛТАНТИ 2022" с участници: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД, ДИДЖИТАЛСЪРВИС ЕООД и ERPOS, spol. s r.o. – 582 600 лв. без ДДС.

Вирни се горе