Отворени са офертите за пътни знаци по републиканските пътища за следващите 4 години

Отворени са офертите за пътни знаци по републиканските пътища за следващите 4 години

Отворени са офертите в обществената поръчка за производство, доставка и монтаж на пътни знаци. Общата прогнозна стойност на поръчката е 100 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 48 месеца или 4 години.

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по районите за планиране - Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.

В обособена позиция 1 са републиканските пътища в Северозападен район, в който са областите: Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Отворените оферти са 3, които са на:

„Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД;

„ПСТ Груп“ ЕАД;

„Консорциум Битулайт 2018“.

2 са отворените оферти в обособена позиция 2 за пътищата в Северен централен район. В него са областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Предложенията са на:

„ПСТ Груп“ ЕАД;

ОБЕДИНЕНИЕ „ЗНАЦИ СЕВЕР“, в което са „А.Д.ХОЛД“ ООД и „ВАРНА АРХ ПРО“ ЕООД.

В обособена позиция 3 са пътищата в Североизточен район, включващ областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Отворените оферти са 2 и са на:

„ЗЕБРА“ ООД;

„А.Д.ХОЛД“ ООД.

3 са отворените оферти в обособена позиция 4, в която са пътищата в Югоизточен район – областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/. Офертите са на:

„МИКОНИ“ ООД;

„КАСТЕЛО“ ООД;

„А.Д.ХОЛД“ ООД.

В обособена позиция 5 са пътищата в Южен централен район, в който са областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Единственото предложение е на „МИКОНИ“ ООД.

В обособена позиция 6 са пътищата в Югозападен район, в който са областите: Благоевград, Перник, Кюстендил и София. Отворени са 3 оферти, които са на:

„ЗЕБРА“ ООД;

„Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД;

„Консорциум Битулайт 2018“.

Вирни се горе