Отваря врати нов Медицински център в град Смолян

Отваря врати нов Медицински център в град Смолян

На 11.03.2022 година от 13:00 часа Медицински център “Марамир” и КСУ “Надежда” отваря врати за своите бъдещи пациенти и ползватели. С модерна рехабилитационна техника, отлични специалисти и лекари в областта на кинезитерапията, Центърът ще предлага своите комплексни здравни и социални услуги на гражданите на Смолян.

По повод откриването проф. д-р Петранка Троянова, дм, специалист по дерматология и венерология и по онкология от Университетската болница „Царица Йоанна ИСУЛ”-София, и преподавател в Медицински университет – София, и д-р Ангел Петков, съдов хирург в Клиника по съдова хирургия и ангиология на УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД – гр.Пловдив ще консултират пациенти на свободен прием от 15:00 часа до 17:00 часа.

Медицински център ”Марамир” и КСУ „Надежда”- гр. Смолян се намира на адрес: ул. “Дичо Петров” 1А, етаж 1 /под 7-мо СОУ в сградата на ЮЦДП/.

Записване на тел.: 0895444555

Вирни се горе