Отпуснаха помощи за отопление на 3 085 души в област Смолян

 Отпуснаха помощи за отопление на 3 085 души в област Смолян

От началото на месец юли дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Смолян приемат молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Към днешна дата приетите молби за областта са 4 453, съобщи гл.експерт в областна дирекция Социално подпомагане Светла Асенова.

В отделните общини броят на молбите е следният: Баните – 324, Борино – 131, Девин – 919, Доспат – 240, Златоград – 293, Неделино – 438, Мадан – 436, Рудозем – 172, Смолян – 1 284 и Чепеларе – 216.

Най-много са кандидатствалите за отопление с твърдо гориво (в пари) – 4 208, останалите са за отопление с твърдо гориво (в натура) и за отопление с електроенергия.

Към момента отпуснатите помощи са 3 085 броя. Издадени са 395 заповеди за отказ като 307 са с мотив: средномесечен доход над определения диференциран минимален доход за отопление. Останалите откази са поради липса на регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ за лицата в трудоспособна възраст, извършени прехвърляния чрез договор за дарение собствеността върху жилищен/вилен имот и/или идеални части от него през последните 5 години, наличие на регистрация като еднолични търговци, лицата не живеят на посочения в молбата постоянен адрес и др. Останалите молби са в процес на обработка като се спазват нормативно установените срокове.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен нов месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017 г. – 72,46 лв. или общо за 5-те месеца – 362,30 лв.

За тези, които все още не са подали молби-декларации и желаят да го направят, следва да знаят, че крайният срок за прием на молбите е 31 октомври 2016 г.

Вирни се горе