Отпадат ограниченията за движение в Смолян

Отпадат ограниченията за движение в Смолян

Отпадат ограниченията за движение с вериги в Смолян, Чепеларе и Мадан. Снеговалежът спря, а благодарение на високите температури и слънчевото време в трите града има обилно снеготопене, което спомогна за нормализиране на обстановката. Главните и второстепенни улици са на асфалт и са нормално проходими, но мокри.

Частичлно заледени участъци има само в усойните и сенчести места. Остават в сила ограниченията по пътищата Смолян- Турян, в района на кв. Езерово, „Станевка махала”, както и по някои от стръмните улици в кв. „Каптажа” на Смолян. Шест машини на „Титан Клинър” продължават работа по разчистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа.Все още е затворен пътя Смолян- Мугла, след Затворническо общежитие. Очаква се към 19.00 часа шосето да се почисти от снегонавявания.Служители по чистотата и специализирана машина разчистват площада в кв. Устово, където на 3 март ще се проведат тържествата по случай 3 март- Национален празник на Република България.

По график се извършва и сметоизвозването.

Вирни се горе