Отменят и тази година Празника на община Доспат, заради Ковид кризата

Отменят и тази година Празника на община Доспат, заради Ковид кризата

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

Във връзка с многото въпроси относно Празника на Община Доспат, Ви уведомявам, че и тази година Празник на Община Доспат няма да се провежда. Същото решение беше взето и от кметовете на съседните общини – Сърница, Борино и Сатовча. На всички е ясно причината за това решение – епидемичната обстановка и разпространението на Covid-19. Дори сега всички виждаме ръст в броя на случаите с коронавируса. На въпроса защо на други места се провеждат събори, бих искал да припомня, че през 2019-та година близо 30 хиляди бяха гостите на Събора в Доспат. В ситуацията на епидемична обстановка това е огромен риск за здравето на жителите и гостите на Община Доспат в случай, че се организира празник. Не бихме могли да осигурим безопасна среда – дистанция от 1,5 метра между хората, 50 процента заетост на площите с цел избягване на струпване на хора и по-правилното и далновидно решение е да не се рискува.

Уважаеми жители и гости на Община Доспат, вярвам, че рано или късно ковидкризата ще премине и нашата Община ще проведе за своите жители и гости празник както трябва – с богата култура и спортна програма. Благодаря за проявеното разбиране!

С уважение,

инж. Елин Радев

Кмет на Община Доспат

Вирни се горе