Отлагат заседанието на ОбС - Смолян за 26 май

Отлагат заседанието на ОбС - Смолян за 26 май

Във връзка с кончината на Председателя на Общински съвет Смолян - Венера Аръчкова се отлага заседанието на 19.05.2022 година. Същото ще се проведе на 26.05.2022 година от 14,00 часа

Вирни се горе