Откриват първият областен земеделски информационен базар „Произведено в Родопите“

Откриват първият областен земеделски  информационен базар „Произведено в Родопите“

Областна администрация Смолян в партньорство с ОД “Земеделие“ Смолян, Съвети в земеделието, Смолян, Държавен фонд „Земеделие” –Разплащателна агенция Смолян и Регионална занаятчийска камара Смолян, организират Първи областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“, който ще се проведе в Атриума на Областна администрация Смолян, в периода от 14.03.2022 г. до 18.03.2022 год. Откриването е днес в 10 часа.

На базара, който ще се открие утре, земеделските стопани, преработватели на земеделска продукция и занаятчии ще могат да получат актуална информация и консултации за: започване на дейност, като земеделски производител, възможности за кандидатстване с проекти по подходящи схеми и мерки, възможности за получаване на субсидии и разработване на проекти, съвместно със Съвети в земеделието, а така също и въпроси в областта на земеделието, а гостите и посетителите ще могат да си закупят от предлаганите продукти. На проявата ще присъстват и представителите на Областна дирекция по безопасност на храните и Контрол по храните Смолян, където ще можете да зададете въпроси и проведете консултации.

Участниците ще бъдат номинирани в различни категории, ще могат и да продават, реализират продукцията си.

Вирни се горе