Откриват първият базар „Произведено в Родопите“ на 14 март в Смолян

 Откриват първият базар „Произведено в Родопите“ на 14 март в Смолян

Първият областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“ ще се проведе в Областна администрация Смолян в периода от 14-18 март. Покана за участие е отправена към всички земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция и занаятчии от област Смолян, да предложат и представят продукцията си, без наем за този период. Желаещите могат да заявят участието си в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Смолян и Областна администрация Смолян на e-mail: governor@region-smolyan.org в срок до 10.03.2022 год.

На базара земеделските стопани, преработватели на земеделска продукция и занаятчии ще могат да получат актуална информация и консултации за: започване на дейност, като земеделски производител, възможности за кандидатстване с проекти по подходящи схеми и мерки, възможности за получаване на субсидии и разработване на проекти, съвместно със Съвети в земеделието, а така също и въпроси в областта на земеделието, а гостите и посетителите ще могат да си закупят от предлаганите продукти. На проявата ще присъстват и представителите на Областна дирекция по безопасност на храните и контрол по храните Смолян, където ще може да бъдат зададени въпроси и проведени консултации. Участниците ще бъдат номинирани в различни категории, ще могат и да продават продукцията си, съобщиха от ДФ “Земеделие”.

Вирни се горе