Откриват нов граничен пункт между България и Гърция

Откриват нов граничен пункт между България и Гърция

Той ще свързва градовете Хасково и Кърджали на българска територия и гръцките градове Комотини и Александруполис

Очаква се правителството да вземе решение за откриването на новия граничен пункт „Маказа". Новата пътна връзка ще свърже Хасково и Кърджали с гръцките градове Комотини и Александруполис.

Пунктът е елемент от Трансевропейския транспортен коридор № 9, който свързва Гърция с Финландия и Русия. Очаква се откриването му да засили придвижването на туристи между България и Гърция и да облекчи значително трафика през останалите гранични пунктове с южната ни съседка.

На редовното си заседание министрите ще разгледат и проект на споразумение с Гърция за извършването на съвместен контрол при преминаването на границата на новия пункт.

Вирни се горе