Откриват изложба на млади смолянски творци

Откриват изложба на млади смолянски творци

Изложба на млади смолянски художници ще бъде открита в Смолян. Експозицията ще бъде изложена на 22 декември 2019 г. (неделя) от 14:00 часа в младежко пространство на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие“.

В паралел на това, в пространството на залата ще се отдели място и време, в които :

-ще се провеждат различни работилници и дискусии, където посетителите и представителите на организациите да научат нещо ново;

-ще си правим снимки, които могат да им донесат награда;

-ще поставим календар, в който да намерите бъдещи доброволчески събития.

Защо го правим?

“Нашата цел е да създадем условия, в които млади и талантливи хора да успеят да канализират енергията си в полза на младежите чрез подходящи пространства за всякакви видове себеизразяване. Желаем младите хора да се почувстват въвлечени в процеса на формирането на общността и да придобият самочувствие на пълноправни граждани.На мнение сме, че един от основните проблеми на младежта в днешно време е ниската самооценка, която предразполага ниско самочувствие и от там липсата на мотивация и безразличие към обграждащата ги среда. Ние се борим за подобряване качеството на живот на младите хора от община Смолян и на условията за успех на всеки млад човек, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на Община Смолян.Най-важното е, че ще има радост и забавление от контакта им с връстници”, казват от сдружение “Млади изследователи за младежко развитие“.

Вирни се горе