Откриване на ловен сезон 2022/2023 г.

Откриване на ловен сезон 2022/2023 г.

Осъществяване на превенция и контрол за обезпечаване на неговото нормалното протичане.

Във връзка с предстоящото откриване на новия ловен сезон за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня на 01.10.2022 г., са взети всички необходими мерки за безопасното му протичане. Подписан е оперативен план за взаимодействие между Областна дирекция на МВР - Смолян, Регионална дирекция по горите – Смолян, Южно – централно държавно предприятие – Смолян и ловните сдружение с цел осъществяване на превенция и контрол по време на провеждане на ловните излети в горските масиви на територията на областта.

В област Смолян има 3005 физически лица с разрешение за носене на оръжие с ловни цели. В ход е извършването на инструктажи на ръководителите на дружинките по места от съответните структури на територията на ОД МВР – Смолян. Целта е да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие.

През изминалия ловен сезон 2021/2022 г. на територията на областта няма допуснати злополуки по време на лов. Но статистиката показва, че в страната са регистрирани 24 инцидента, като има и един загинал по време на ловен излет.

От извършен анализ от предходни ловни сезони са изведени най-честите причини за допускане на инциденти:

-стрелба по шум или неясно видима цел;

-използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

-неправилно боравене с огнестрелно оръжие;

-самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

-употреба на алкохол и упойващи вещества.

Някои от основните правила за безопасно поведение са:

-участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;

-стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;

-стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника;

-да не се използва оръжието, когато има съмнение за неизправност на механизмите.

Започват съвместни проверки с представители на Регионална дирекция по горите- Смолян, държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните поделения, както и с ловните сдружения, като ще се следи за актуални, заверени ловен билет и членска карта и разрешително за лов попълнено с всички реквизити (срок, място, вид дивеч и др.). Акцент в контрола ще бъде недопускането на бракониерство.

През миналия ловен сезон са проверени 89 ловни дружни и 1731 ловци, установени са две нарушения, за които са съставени актове по като и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Вирни се горе