Открива се данъчната кампания за 2022 г.

	 Открива се данъчната кампания за 2022 г.

Община Смолян уведомява, че от 24.01.2022 година, местните данъци и такси могат да се плащат на касите на „Местни данъци и такси“ в Център за информация и услуги за гражданите, по банков път или чрез финансови посредници. Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради, такси битови отпадъци и данък МПС е до края на април 2021 г.

Вирни се горе