Открита е мъртва мечка в района на Доспат

Открита е мъртва мечка в района на Доспат

На 20.08.2023 г. по повод на сигнал на телефон 112 е извършена проверка в района на село Чавдар от експерти на РИОСВ – Смолян и служители при ТП ДГС – #Доспат.

При проверката е открита мъртва кафява мечка (Ursus arctos). Екземплярът е млад мъжки, в цялост, без липсващи органи, като смъртта е настъпила преди няколко дни. При първоначалния оглед не е установена причината за смъртта, съобщиха от РИОСВ Смолян.

За изясняване на обстоятелствата по случая е сезирана прокуратурата.

Кафявата мечка е вид, включен в приложение № 3 на Закона за биологично разнообразие, отбелязан със знак () и за него се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс – „Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.“

Вирни се горе