ОТКРИХА УНИКАЛНА ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ „ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА НА СЕЛО ВЪРБИНА

ОТКРИХА УНИКАЛНА ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ „ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА НА СЕЛО ВЪРБИНА

Днес официално отвори врати за посетители уникална обществена колекция „Историята и културата на село Върбина, общ.Мадан”.

Кметът на община Мадан, заедно с Председателя на читалището Снежана Касабова прерязаха лентата.

Експозицията е с местно значение и е подредена в НЧ“ Братан Шукеров – 1953“ в село Върбина. Колекцията съдържа над 550 броя експонати, признати за движими културни ценности от областите археология, нумизматика, документалистика и етнография.

Музейната сбирка е открита през 1988 г. в сградата на ученическия пансион на СУ „Св.св.Кирил и Методий” и е дело на бившия музеен уредник-археолог Трайко Филипов, учител по история в с.Върбина в периода от 1986-1991 г. През 2018 г., със съдействието на Община Мадан, музейната сбирка е преекспонирана в сградата на НЧ „Братан Шукеров-1953” с.Върбина. Читалището е приемник на делото на Трайко Филипов и продължава да я обогатява с експонати, дарени от жители на община Мадан. През 2019 г. е регистрирана Обществена колекция „Историята и културата на село Върбина, общ.Мадан” към НЧ „Братан Шукеров-1953” с.Върбина в Министерството на културата под №6 за Смолянска област в списъка на обществените колекции по Наредба № Н-9 от 27.04.2012 на МК.

В емоционалното си слово Снежана Касабова благодари на всички, които са допринесли за осъществяване на начинанието.„Не бихме успeли, ако не бяхме получили пълно съдействие и помощ от кмета на община Мадан и неговия екип. Предстои ни експертна оценка и индификация на още 430 експоната. Имаме идея да кандидатстваме за включването ни и в 100-те Национални исторически обекта, а също и за създаването на книга. Наредбата ни позволява да определим такса посещение, но читалищното настоятелство реши да не го правим, а сме поставили кутия за дарения”, заяви още тя

Градоначалникът поздрави ръководството и екипа на читалището, като ги увери, че в негово лице винаги ще срещнат приятел и съмишленик в подобни инициативи. Той добави, че колекцията ще бъде включена, като обект за посещение в мащабния проект за минния туризъм, който в момента общината реализира.

„Благодаря за неуморното търсене, съхраняване, опазване и популяризиране на богатата история на нашия край и уникалното ни културно наследство.

С ежедневната си работа всички Вие възпитавате младите в любов към родния край, към историята, изкуството, културата и традициите ни. Бъдете здрави и вдъхновени, продължавайте да обогатявате колекцията и да предавате историята и идентичността на родния ни край!” , каза още той.

Молайсенов успя да изненада домакините на събитието, като им поднесе цветя, парична сума и картина изобразяваща мома с върбинска носия.

След официалната част, днешният празник за селото продължи с музикална програма, в която се включиха самодейците от читалищата във Върбина, Буково и Мадан.

Вирни се горе