Откриха паметна плоча на входа на бившето военно поделение в Девин

Откриха паметна плоча на входа на бившето военно поделение в Девин

В Девин беше проведена среща на офицери, сержанти и други служители, служили тук през времето, когото е функционирало военното поделение – 102 – ри Мотострелкови полк. На срещата присъства и ген.лейт. Стоян Топалов – председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Пред всички тях заявих високо отговорната мисия, с която трябва да се ангажираме ние – институции и организации в България, а именно – да утвърждаваме българската национална кауза, да запазим уважението към саможертвата за Родината и да признаем историческото значение на героизма на българския войник! На входа на бившия ЩАБ на военното поделение беше открита паметна плоча.

Вирни се горе