Откриха изложба на детски рисунки на тема: "Доброто в моя свят"

Откриха изложба на детски рисунки на тема: "Доброто в моя свят"

Изложба на детски рисунки на тема „Доброто в моя свят“ бе открита в сградата на РУ – Смолян.

През месец март от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Смолян, съвместно с инспектори Детска педагогическа стая при РУ – Смолян, бе организиран конкурс за детска рисунка под мотото „Доброто в моя свят“. Целта на конкурса бе да насочи вниманието на подрастващите към добрите постъпки и положителния пример на добрите хора. Инициативата е част от съвместните мероприятие по превенция на противообществените прояви сред децата. Със свои рисунки в конкурса се включиха над 100 деца от училища в град Смолян. Наградени бяха десет деца в десет категории, като наградите им бяха връчени в Община Смолян от заместник-кмета и председател на МКБПМН г-н Марин Захариев.

В РУ-Смолян е подредена изложба на отличените рисунки, които със своята детска непринуденост, оптимизъм и добронамереност, ще създават положително настроение не само на служителите на реда, но и на гражданите, които посещават сградата на полицията. Изложбата бе открита от началника на РУ-Смолян главен инспектор Костадин Бундов и заместник-кмета и председател на МКБПМН г-н Марин Захариев.

Вирни се горе