Откриха 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински Форум

Откриха 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински Форум

Днес (08.09.2022 г.), от 09:30 часа, в „Конгресен център“ – Международен панаир гр.Пловдив, на официалното откриване на 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински Форум, който ще се проведе в периода 08 -11 септември 2022 г., в гр. Пловдив и гр. Смолян.

По-късно в 12:00 ще бъде дадена пресконференция, на която ще бъдат изнесени подробности за най-големия международен медицински форум у нас.

Над 60 водещи медицински специалисти от България и чужбина ще се включат в научната програма на 11-тия Конгрес на ЮЕМФ. Тя започва на в 10:00 часа, а сред основните теми в първия ден от Форума са:

Предизвикателствата на съвременните епидемии – измамни аларми или реални заплахи;

Бърнаут синдром сред лекарите;

HPV ваксина-безопасност и ефикасност;

Агресия срещу здравни работници – тенденции и възможни решения.

Своето присъствие на Конгреса вече са потвърдили и редица представители на българските държавни и местни институции и власти, сред които кметовете на градовете домакини Пловдив и Смолян.

Вирни се горе