Отчитат резултатите по проект за културното наследство в Родопите и Северна Гърция

Отчитат резултатите по проект за културното наследство в Родопите и Северна Гърция

На заключителна пресконференция днес в хотел ”Кипарис алфа”- гр. Смолян ще бъдат отчетени резултатите по Проект „ТРАКИЙСКО И ВИЗАНТИЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РОДОПИТЕ И СЕВЕРНОТО ЕГЕЙСКО КРАЙБРЕЖИЕ” с акроним „THRABYZHE”

Дневен ред:

15:20 – 15:30 Откриване и приветствия, Марин Захариев – Зам. Кмет на Община Смолян

15:30 – 16:00 Презентация на проекта, реализираните дейности по проекта и постигнатите резултати, Симеон Василев – Ръководител на проекта

16:00 – 16:10 Представяне на реализираните дейности от страна партнъора по проекта Регионален исторически музей „Стою Шишков”, Таня Марева – директор на РИМ „Стою Шишков”

16:10 – 16:40 Сравнителен анализ на състоянието на двата обекта – крепост „Калето” в м. Турлука край Смолян и Крепост „Калето” край с. Кошница – преди и след интервенциите по проекта, Дамян Дамянов, археолог РИМ „Стою Шишков”

Вирни се горе