Отборът на ОУ “Васил Левски” от Златоград е победител и в областното ученическо състезание “Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Отборът на ОУ “Васил Левски” от Златоград е победител и в областното ученическо състезание “Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Отборът на ОУ “Васил Левски” от гр. Златоград е победител в областното ученическо състезание “Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”, 2017 – гр. Смолян

Провелото се състезание “Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”, 2017 – гр. Смолян на 31.05.2017 г. на новия център бе на областно и на общинско ниво. То беше организирано от община Смолян съвместно с РД ПБЗН – Смолян. Класиралите се отбори на общинско ниво са:

1-во място – ОУ „Стою Шишков“ с. Търън;

2-ро място – ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“ гр. Смолян;

3-то място – ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян.

Победителите на общинско ниво бяха наградени от секретаря на община Смолян. За всичко състезатели и техните ръководители община Смолян беше подсигурила храна и вода. В организацията активно взеха участие служители от община Смолян от Доброволно формирование на общата, както и представители РД ПБЗН и РС ПБЗН – Смолян.

Състезанието се проведе на два етапа. В първата теоретична част състезателите решаваха тест, в който бяха включени въпроси, свързани с природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, индивидуални и колективни средства за защита, пожарна безопасност, тел. 112 и първа помощ. Във втория етап под формата на състезателни игри участниците демонстрираха уменията си за действия при природни бедствия, радиационни и химически аварии, пожари, използване на индивидуални и колективни средства за защита, оказване на медицинска помощ. Тази година първенецът на състезанието – отборът на ОУ “Васил Левски” от гр. Златоград ще представи областта в Националното ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”, което ще се проведе на 12,13 и 14 юни 2017 г. в гр. Бургас.

Вирни се горе