Отбелязваме Седмица на лекарствената безопасност

Отбелязваме  Седмица на лекарствената безопасност

За осми път тази година се провежда международна кампания за стимулиране съобщаването на нежелани лекарствени реакции, чиято цел е повишаване на осведомеността на хората относно националните системи за проследяване на лекарствената безопасност. Според Световната здравна организация увреждането на пациентите поради нежелани реакции е на 14-то място сред причините за заболеваемост и смъртност, което определя значимостта на всяка съобщена нежелана реакция.

Темата на кампанията е „Кой може да съобщава нежелани реакции?“ и отговорът е в основното послание - „Вземете участие в повишаването на безопасността на лекарствата независимо дали сте пациент, лекар, медицинска сестра или фармацевт, Вие можете да дадете своя принос като съобщавате нежелани реакции.“ На сайта www.bda.bg може да се запознаете с реда за съобщаване.

Регионална здравна инспекция – Смолян се присъединява към кампанията, като публикува на своя сайт: https://www.rzi-smolyan.com информация и кратки анимационни клипове, разработени от Центъра за проследяване на лекарствената безопасност (Uppsala Monitoring Centre, UMC) на Световната здравна организация, за насърчаване активността на хората да регистрират установени негативни лекарствени реакции.

Вирни се горе