Отбелязваме Международният ден на хората с увреждания

 Отбелязваме Международният ден на хората с увреждания

Днес светът отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Датата е обявена от Генералната асамблея на ООН през 1992 г. Държавите, които членуват в ООН и международните организации, са призовани да честват Деня на хората с увреждания и да провеждат постоянни мероприятия за интегрирането им в обществото. У нас този процес изостава.

На 3-ти декември международната общност се обединява около подкрепата на достойнството, правата и нормалния и независим живот на хората с увреждания, както и за пълноправното им участие в различни сфери на обществото.

Идеята на днешния ден е обществото да прояви съпричастност, като постави акцента върху човешката личност и нейната индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането. Да се даде възможност на хората с увреждания да разгърнат потенциала си и да участват в различни сфери на обществения живот.

Вирни се горе