От пожарната напомнят, че е време да почистите комините!

От пожарната напомнят, че е време да почистите комините!

Използването на отоплителни уреди на твърдо гориво е широко застъпено в повечето домакинства в нашия град. Всяко подценяване на пожарната безопасност при експлоатацията на печките на твърдо гориво /дърва, въглища и пелети/ може де предизвика пожар.

За един по-спокоен отоплителен сезон, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, Ви напомня, че сега е времето за почистване на комини, димоотводни тръби и печки от сажди и отлагания. Комините са важен и неразделен елемент за правилното действие на печките. Необходимо е те да бъдат почиствани периодично и при необходимост по-често от нагар и сажди, като същото се извършва само по механичен път. Що се отнася до отоплителните уреди, за тях е важно да знаем, че трябва да се монтират върху негорима подложка, която да е по-голяма от размера на отоплителния уред и в близост до тях да няма горими материали.

Вирни се горе