От пожарната напимнят: Не паркирайте в близост до пожарни хидранти

От пожарната напимнят: Не паркирайте в близост до пожарни хидранти

Служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян напомнят, да имате предвид забраната за паркиране на по-малко от 5м. върху и до пожарни хидранти, както и съхраняването на дърва за огрев и други материали които биха възпрепятствали достъпа на пожарникарите до това съоръжение.

Пожарните хидранти са особено важни. От тях се водоснабдяват автомобилите в случай на пожар и за гасене на сгради намиращи се непосредствено до него. При невъзможност да се ползва хидранта се увеличава времето за гасене, а това понякога може да касае човешки живот.

Всеки, който не спазва изискванията може да бъде подведен под отговорност и да бъде наказан с административно наказание глоба от 200лв. до 2000лв.

Вирни се горе