От пожарната апелират: Почистете комините!

От пожарната апелират: Почистете комините!

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, Ви напомня, че сега е времето за почистване на комините и димоотводните тръби от сажди и отлагания, като спазвате следните правила за безопасност:

Не забравяйте комините трябва да са измазани и без пукнатини. Необходимо е те да бъдат почиствани, като същото се извършва само по механичен път. Димоотводите (кюнците) да се монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции;

Обърнете специално внимание къде ще монтирате печката. Спазвайте разстоянието за – 80 см. от пердета, шкафове, маси и други горими материали;

Задължително поставете под отоплителния уред негорима подложка, която да излиза отстрани поне на 25 см., а отпред най-малко на 50 см., ако подът под него е горим;

Не използвайте самоделни и с неясен произход отоплителни уреди;

Важно е да осигурите метален съд в който да се съхранява пепелта от печките и се убедите, че в близост до дома ви има метален кош в който да бъде изхвърлена жаравата през зимата;

Вирни се горе