От днес започва подмяната на документите за самоличност

От днес започва подмяната на документите за самоличност

Започва реалната подмяна на документите за самоличност с такива, съдържащи биометрични данни. В дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина, в които има изградени биометрични гишета, ще започне прием на заявления за издаване на лични документи от новия вид.

Безсрочните лични карти и зелените паспорти не е нужно да се сменят. Ако валидността на настоящите документи за самоличност на гражданите изтече преди март 2010 г., ще им бъде направена отсрочка в рамките на 6 месеца за издаване на нови. Тя обаче няма да важи за граждани, които искат да излязат извън страната.

Българските лични документи са валидни до изтичането на срока им. Не съществува задължение за подмяна на документите от стария вид с документи от новия вид преди изтичане на валидността.

Подаването на заявления ще става във всяко РПУ, както и досега. Новите документи ще се изработват на 30 места в цялата страна – по едно във всяка област. Таксата за издаване на лична карта е 18 лв., за свидетелство за управление на моторно превозно средство – 25 лв., а за паспорт с биометрични данни – 40 лева. Младежите между 14 и 16-годишна възраст се освобождават от такса за издаване на първа лична карта. За първи паспорт на дете до 14-годишна възраст ще се заплащат само 25 на сто от стойността на обикновената услуга, а за следващ – 50 на сто. Няма да плащат за лична карта и за свидетелство за управление на МПС и хората над 70-годишна възраст. Те ще дължат такса, равна на 25 на сто от таксата за паспорт. Гражданите между 58 и 70-годишна възраст заплащат 60 на сто от обикновената услуга за лична карта, 50 на сто от таксата за паспорт и 44 на сто от таксата за свидетелство за управление на МПС.

Вирни се горе