От днес започва използването на електронна рецептурна книжка

От днес започва използването на електронна рецептурна книжка

От 1 юли стартира електронната рецептурна книжка (ЕРК) и излиза от употреба хартиената рецептурна книжка, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Лекарите от доболничната помощ и аптеките имат техническа възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги – регистриране на нова електронна рецептурна книжка в Интегрираната информационна система на НЗОК; промяна на диагнози в електронния формат в информационната система на НЗОК; извеждане на информация за издадени и изпълнени рецепти на здравноосигурените пациенти. При възникване на технически затруднения с медицинския или аптечния софтуер, до 15 юли те трябва да бъдат отстранени. В случай на издаване на хартиена рецепта за медицински изделия и храни за специални медицински цели е необходимо вписването от лекаря на предписанието в хартиената рецептурна книжка. От 01.07.2021 г. се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК!

Вирни се горе