От днес лекарства по НЗОК само с е-рецепта

 От днес лекарства по НЗОК само с е-рецепта

Министерство на здравеопазването е изготвило и изпратило за обнародване в Държавен вестник Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г., съгласно която лекарствени продукти, заплащани пряко от пациента (т.нар. бяла рецепта), ще могат да се издават и изпълняват и на хартиена, и на електронна рецепта. Това съобщават от министерството и уверяват, че по този начин ще се обезпечат възможностите за предписване на лекарства, независимо дали те са внедрили специализирания медицински софтуер.

От 1 юни предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни рецепти. От МЗ уточняват също, че Рецептурните книжки по чл.42 от НРД 2020-2022 и протоколите за предписване на скъпоструващи лекарства, следва да преминат напълно в електронен вариант от 01.07.2021 г.

Обяснението на МЗ е по повод уведомлението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) до нейните договорни партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, че съгласно Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г., обнародвана на 07.05.2021 г. от 01.06.2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни предписания.

Допуснатото забавяне в електронната трансформация на тези два документа се дължи на прехвърлянето на проекта през миналата година от бившето ръководство на МЗ към фирмата изпълнител “Информационно обслужване” АД и забавяне в техните действия.

Вирни се горе