От днес е в ход втората кампания на акция „Зима“

От днес е в ход втората кампания на акция „Зима“

От днес до 20 ноември 2021 г. е в ход втората кампания на акция „Зима“ с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, не осигуряващи предимство на пешеходците.

  • Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.

  • Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).

  • Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

  • Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

Пътна полиция напомня на водачите да обърнат специално внимание на състоянието на гумите на техните превозни средства. Според Закона за движение по пътищата от 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми предназначени за зимни условия, или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Вирни се горе