ОТ 11 ДО 21 СЕПТЕМВРИ Т.Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА ПОДГОТОВКА „РОДОПИ 2023“

ОТ 11 ДО 21 СЕПТЕМВРИ Т.Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА ПОДГОТОВКА „РОДОПИ 2023“

От 101 Алпийски полк информират, че ще се проведе международна подготовка „РОДОПИ 2023“ в районите на местностите „Перелик“, „Белия камък“, войсковото стрелбище на В.Ф. 28330 – Смолян, с. Момчиловци, с. Манастир, с. Давидково, с. Кутела, м. Хайдушки поляни, хижа „Преспа“ и хижа „Свобода“. Мероприятието ще се проведе от 11.09.2023 г. (понеделник) до 21.09.2023 г. (четвъртък) в районите на местностите „Перелик“, „Белия камък“, войсковото стрелбище на В.Ф. 28330 – Смолян, с. Момчиловци, с. Кутела и м. „Хайдушки поляни“.

Програмата за провеждане на проявите е следната:

· на 11.09.2023 г., 13.09.2023 г., 14.09.2023 г. и 15.09.2023 г. – ще се проведат занимания в местността „Белия камък“ до 17:00 ч., както и ще се проведат планирани стрелби на гарнизонното стрелбище на Военно формирование 28330 до 23:00 ч.

· от 11.09.2023 г. до 16.09.2023 г. – ще се проведат планирани действия (преходи) без използване на имитационни средства и организиране на палаткови лагери от формированията от „Каньона на водопадите“ до местността „Перелик“.

· на 15.09.2023 г. (петък) – ще има планирана демонстрация с хеликоптер на 24-та Авиационната база – Крумово на полигона в гр. Смолян;

· от 19.09.2023 г. до 20.09.2023 г. – ще се проведат планирани действия с имитационни средства, а не с реални боеприпаси в местата извън войсковите райони от с. Момчиловци до хижа „Преспа“ и хижа „Свобода“. Планирана е демонстрация с хеликоптер на 24-та Авиационната база – Крумово.

В международната подготовка „Родопи 2023“ участие могат да вземат и американски войски, които да пристигнат с хеликоптери и да използват за кацане района на Професионална гимназия по техники и технологии „Христо Ботев“ в гр. Смолян.

За недопускане на инциденти е необходимо гражданите да се съобразяват и да не навлизат в забранените зони.

Вирни се горе