От 10 май започва асфалтиране на улици в Смолян по Водния цикъл

От 10 май започва асфалтиране на улици в Смолян по Водния  цикъл

Среща със заинтересованите страни по изпълнението на дейностите по проект Воден цикъл на Смолян се състоя в Областната администрация. „Идеята на тези регулярни срещи е с цел да се запознава обществеността с дейностите по проекта. Също така да бъдат обсъдени проблеми, свързани с изпълнението му. Все още не сме приключили червен фидик, предстои изпълнението на жълт фидик така, че идеята е представителите на всички заинтересовани страни по проекта да предоставят и обменят информация във връзка с изпълнението на Водния цикъл“, анонсира гл. секретар на областна администрация Смолян Андрей Кадишев, който откри срещата. На нея присъстваха представители на Асоциацията на ВиК, Община Смолян, ВиК ЕООД Смолян, фирмите изпълнители, строителен надзор и медии. „На работна среща на 20 април по линия на червен фидик беше посочено, че дейностите и СМР по проекта, както и възстановяването на настилките е незадоволително. Отчетено беше също така, че има 14 бр. улици с невъзстановени настилки, като някои от тях са от февруари 2021 г.", коментира Боян Симеонов –юрист и представител на Асоциация на ВиК. „При нас в Асоциацията постоянно постъпват жалби от страна на гражданите, а вероятно предстои и гражданско неподчинение. Констатирано беше още, че работната програма не съответства на действителния напредък на дейностите и трябва да се изработи нова, с препоръчителни срокове за завършване около края на месец юни, а приоритетно трябва да бъдат завършени най-старо разкопаните улици", посочи Симеонов. Те са групирани главно в „Нов център“, „Стар център“ и „Каптажа". По думите му от страна на изпълнителя е било посочено, че повечето от улиците са с казус, тоест по проект е предвидено те да бъдат възстановени траншейно, а състоянието на настилките е такова, че те трябва да бъдат цялостно асфалтирани. Към момента на срещата нямаше верификация за цялостно асфалтиране на ул. "Хан Аспарух", като тази неяснота за верификация и съответно плащане към ВиК от ОПОС е посочена като основна причина от страна на изпълнителя. Това обаче води до липса на яснота как да се подготвят улиците – дали за цялостно или за траншейно асфалтиране, обясни Симеонов. В допълнение той каза, че е било заявено, че ако се одобри разхода за ул." Хан Аспарух" и бъде платено на ВиК ЕООД ще се задейства тази процедура и за останалите улици.

Инж. Георги Василев, директор на ВиК ЕООД Смолян представи инж. Мария Палагачева, която е назначена за ръководител на звеното за управление на проекта. „В момента се работи с едно звено и искаме да знаем дали физическото изпълнение ще приключи до края на месец август, бе въпросът, поставен от директорът на водното дружество. „При спазване на договора този етап приключва на 5 октомври 2022 г. с възстановяване на настилките. До колкото знам, няма представен линеен график за възстановяване на настилките. Приготвени са две улици в кв. Райково – "Незабравка" и "Георги Русинов", но засега положен асфалт няма", каза инж. Василев. Верификацията от ОПОС на сертификати за междинно плащане, сключена за ул. "Хан Аспарух" ще се случи. Трябва да направим леки финансови корекции, като срока ни е до 5 май, след 9 май верификацията ще е факт. Това вече е изяснено", посочи той. По думите му възстановяването на настилките на улиците в кв. Устово също може да се изпълнява. По чл. 154 от ЗУТ са внесени промени в община Смолян за издаване допълнение към разрешението за строеж за тези клонове, за които е процедирано правото на прокарване. Ул. "Келеш Саващо", която е спряна също може да се изпълнява, постигната е договореност с гражданите да се копае по ръчен способ, за което е уведомен изпълнителя на обекта", коментира Василев.

На проведената съвместна среща, отново не присъстваха представители на фирмата, осъществяваща надзор по „Червената книга“ по Фидик. Няма представена ревизирана работна програма и график за възстановяване на асфалтовите настилки, посочи директорът на ВиК-Смолян.

Екатерина Башова, представител на фирмата-изпълнител ДЗЗД "Пашмакли", съобщи, че възстановяването на настилките ще започне след 9 май. „Подготвени са улици в кв. Райково –ул. "Незабравка" и ул."Георги Русинов". По улиците в централната градска част ще започне изготвянето на цялостна документация, за да може да се извърви целия път по верификацията за тези улици. След като тази верификации станат факт на ул. "Хан Аспарух" ще започне работата. По повод изпълнението не смятаме, че ще имаме затруднения относно физическото изпълнение в срок", коментира Пашова.

Директорът на ВиК ЕООД Смолян инж. Василев посочи още, че рискът от едновременна работа по двата проекта от месец май до месец септември стои, а оттам и самата организация на движение – усложнена и натоварена за гражданите.

По отношение на жълтия фидик, Симеонов коментира, че към днешна дата текат административни срокове и процедури. „Предполагам, че все още тече срок за влизане в сила на разрешението за строеж, издадено от община Смолян. Следва предизвестяване на изпълнителя, уточняване на дата и откриване на строителна площадка. Това трябва да стане съвместно с възложителя, строителен надзор и изпълнител. Следва предаване на работен проект и други административни процедури. Предвид посочените вече причини се изрази надежда за пълна мобилизация от страна на изпълнителя", каза Симеонов.

На срещата стана ясно, че трябват около 20 бригади, за да се справят в определените срокове.

vik Инж. Василев съобщи още, че до 9 май ще бъде предаден оригиналния проект в едно с разрешението за строеж от страна на водното дружество на строителния надзор и строителят с протокол образец 1. След предварително уточняване на датата ще се представи протокол за откриване на строителна площадка и ниво – образец 2. Строителят трябва да представи подробен график, диаграма на работната сила, график на заетост на основните строителни машини и график на плащанията. Работната програма трябва да се съгласува с община Смолян. Строителят трябва да прояви мобилизация , тъй като срокът за изпълнение на проекта е до края на август 2023 г. Инж. Василев допълни, че строителят трябва да заяви материалите за обекта след процедура за одобряването им от инженера, съгласно договора. Също така трябва да се снабди с всички документи и разрешения във връзка с протокол образец 2А. Трябва да се изяснят и начина на кореспонденция, бланки за писма, време за известяване, форми за отчитане на извършените СМР, подробни количествени сметки, сертификати, заплащания и др.

Людмил Лазаров , представител на фирмата изпълнител на проекта по жълт фидик, заяви, че имат готовност да започнат работа. „Обстоятелствата обаче се промениха от подписване на договора до сега. В момента сме в преговори за закупуване на материали и сме изненадани неприятно. Изпратихме писмо към възложителя преди известно време, че имаме нужда от индексация на цените, свързани с икономическата криза, получихме отказ и сега пак ще го поставим на дневен ред. Не се отказваме да работим. Ние сме с идеята да свършим този проект и ще го свършим качествено. Апелирам, за съдействие от ваша страна в тази посока. Имаме готовност за започване на работа с минимум шест групи, като за начало. Материалите ще бъдат поръчани съвсем скоро и се очаква да започнат да пристигат след около 20 дни. Един реалистичен срок за започване на обекта е началото на месец юни", посочи Лазаров. Той обясни, че фирмата изпълнител е представила т.нар. работна програма, в която се съобразяват с червения фидик, за да не си пречат и да се намали затруднението за населението в града. „Това, което мен ме притесни е срокът, който споменахте. Нашия срок по договора е средата на 2024 г. Имаме няколко иска за удължаване на срока, заяви Лазаров. „Проектът за Смолян е пилотен и той трябва да приключи до края на 2023г., поясни от своя страна инж. Василев. Удължаване на срока, заради пилотността на проекта не се допуска", подчерта директорът на ВиК Смолян. „Съгласно нашата оферта, ние нямаме шанс да го свършим по-рано. Ако изселим Смолян, можем да го свършим до август, но ако не, няма как да стане. При положение, че сме дали оферта от 500 дни за изпълнение, няма как да го направим за 200 дни. Не може да съгласуваме проект за две години и да искаме да го изпълним за една. Това трябва да се знае тук и сега“, категоричен бе Лазаров. Инж .Василев изрази притеснение от така поставените срокове и определи ситуацията като, цитирам : „Ще изпуснем влака...".

Андрей Кадишев заяви, че тези срещите ще бъдат регулярни и ежемесечни, като идеята е дейностите да се съгласуват, да се решават проблемите и разбира се да бъде информирано обществото.

Предстои старта и на втората част от проекта за Водния цикъл, която включва около 19 км. канализация и около 13 км. водопровод.

Вирни се горе