ОТ 1 НОЕМВРИ СТАРТИРА АКЦИЯ „ЗИМА“

ОТ 1 НОЕМВРИ СТАРТИРА АКЦИЯ „ЗИМА“

От 01 ноември 2021г. до 30 ноември 2021г., на територията на цялата страна ще се проведе традиционната за пътна полиция акция „Зима“, която се осъществява периодично в продължение на повече от 27 години по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство с МВР – Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“ и Българския Червен кръст, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В рамките на акцията ще се проведат три кампании, които и тази година са със следните акценти: От 01 до 10 ноември – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС. Планира се съвместно с органите на местната власт извършването на проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията. Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:

 • спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

 • недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване;

 • недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;

 • недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;

 • недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;

Втората кампания стартира от 11 и продължава до 20 ноември 2021 г. и е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“.

Дейността и е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, не осигуряващи предимство на пешеходците.

 • Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.

 • Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).

 • Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

 • Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

Ежегодно, третата неделя на месец ноември се отбелязва, като Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Решението за това е на Генералната асамблея на ООН. Календарният ден за възпоменание тази година е 21 ноември.

В третата десетдневка на месец ноември (21 – 30 ноември 2021 г.) е планирана кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и над поведението на водачите.

От пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва,

 • да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;

 • да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;

 • да се движат с изправна стъклопочистваща система.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взема отношение. Планирано е и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

На участниците в движението по пътищата при проверки ще се раздават и превантивни брошури, изготвени от СБА, ГДНП и други партньори.

Основните препоръки на пътна полиция за безопасно шофиране при зимни условия:

 • От 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;

 • В автомобила трябва да има обезопасителен светлоотразителен триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и аптечка;

 • Превозното средство трябва да е технически изправно. Провери спирачките, отоплителната система и миещото устройство за стъклопочистване ;

 • Поддържай устройствата за осветяване и сигнализация чисти, видими, регулирани и в изправност;

 • Смени течностите в автомобила с подходящи за зимата. Особено важно е да смениш водата с антифриз, а лятната течност за чистачки – със зимна;

 • Подсигури се с вериги за сняг. Гумите с шипове са забранени;

 • Винаги зареждай достатъчно гориво и оборудвай автомобила с буксирно въже;

 • Не подценявай локвите и аквапланингите;

 • Планирай маршрута си, информирай се за ремонти и обходи;

 • При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112.

Вирни се горе