ОТ 1 ДО 7 АВГУСТ ОТНОВО ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО

ОТ 1 ДО 7 АВГУСТ ОТНОВО ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО

Вече шестнадесета година в България в началото на август се провежда ежегодна кампания за популяризиране на многобройните ползи и добри практики за естественото хранене на бебето.

По този повод на 29 юли РЗИ – Смолян организира информационна акция в Родилно отделение в МБАЛ-Смолян за насърчаване на избора за кърмене. Бяха разпространени печатни материали със съвети за неговото успешно практикуване, за хигиената и масажа на пеленачето. Специални подаръци за родилките бяха броеве на списанието „Кенгуру“, дългогодишен партньор на здравната инспекция в тези инициативи, и козметични продукти за грижа за кърмачето и неговата майка, предоставени безвъзмездно от фирма „Кокона“.

През 2022 г. глобалното мото на Световната седмица е „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“. Фокусът са продължаващите усилия за информиране и подкрепа за кърменето в нашия променен свят. Въпреки, че преди появата на коронавируса в световен мащаб беше отчетен напредък, защитатата и насърчаването на кърменето се превръщат в предизвикателство във времената на COVID-19 и геополитическите конфликти. Тези събития задълбочават неравенството и несигурност за прехраната на семействата по света. В много страни ограниченията на възможностите на здравните системи също доведоха до влошаване на подкрепата за кърменето. Целенасочената дейност на индустрията за заместители на майчиното мляко продължава да влияе отрицателно върху решенията на родителите за най-добро хранене на бебета.

Световният алианс за кърмене, сред чиито членове са СЗО и УНИЦЕФ, призовава правителствата, системите на здравеопазване и обществото като цяло да се застъпят за възприемането на кърменето като нормата за хранене в най-ранна детска възраст и да създадат благоприятна среда за неговото реализиране.

Тазгодишната кампания ни напомня, че всички ние трябва да играем роля в създаване на здравни заведения, общности и работни места, подпомагащи избора за кърмене.

Да се застъпим за кърменето!

Вирни се горе