Осмият конгрес на Синдиката на българските учители се проведе в София

Осмият конгрес на Синдиката на българските учители се проведе в София

На 7 и 8 юли 2023 г. се проведе Осмият конгрес на Синдиката на българските учители. Делегацията от Смолян се състоеше от 12 души.

Бившите синдикални председатели на гр. Чепеларе и Мадан, бяха наградени с почетния медал на СБУ и грамота за положените от тях усилия за развитието на образователното дело в региона.

Конгресът прие резолюции, които определят бъдещото развитие на Синдиката, като структура, приеха се платформи за работа, както и важни конгресни документи, които ще трасират пътя на развитие на нашата структура в близките в пет години.

На конгреса присъстваха много международни гости - синдикални лидери, настоящият и бивши министри на образованието Пламен Димитров, президент на КНСБ и Тодор Капитанов - вицепрезидент на КНСБ.

За председател на Синдиката на българските учители бе преизбрана госпожа Янка Такева.

Вирни се горе