ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА ИНФРАСТРУКТУРА В РЕГИОНА ПРЕДВИЖДА КОНЦЕПЦИЯТА НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА ИНФРАСТРУКТУРА В РЕГИОНА ПРЕДВИЖДА КОНЦЕПЦИЯТА НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Днес, 21 март 2024 г. в Смолян се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0033 "Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян" на кандидат Агенция "Пътна инфраструктура".

От страна на АПИ на срещата присъства Г-жа Николина Чапанова, директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР и ПТС на ЕС“. Тя адмирира новия териториален подход „отгоре-надолу“, чрез който ще се прилагат интегрираните териториални инвестиции, защото той дава възможност и на гражданите да участват във вземането на решение кои са най-важните инвестиции за съответната община и регион. Г-жа Чапанова представи пред присъстващите дейностите, заложени в Концепцията.

Концепция за интегрирани териториални инвестиции "Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян" се изпълнява в ЮЦР, на територията на област Смолян - общини Смолян, Девин и Рудозем. В концепцията за интегрираната териториална инвестиция са заложени мерки за:

  • Дейност 1: Основен ремонт на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+108 и от км 20+190 до км 22+012;

  • Дейност 2: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на следните участъци от републиканската пътна мрежа: на път III-197 „Борино –Тешел -Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010“; на път III-866 „Смолян - Стойките - Широка лъка -Девин“ в участъците от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577 , от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365“; на път III-864 „(Чепеларе - Соколовци) - Пампорово - Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710“; на път III-866 „Смолян-Стойките-Широка Лъка-Девин“ при км 27+325, в участъка от км 28+480 до км 28+510 и в участъка от км 41+910 до км 41+950“; на път III-8683 "(Рудозем-Смолян) – Чокманово - Смилян - Кошница - Могилица - Арда - Горна Арда" в участъка от км 18+745 до км 18+775“;

С изпълнението на дейностите се цели значително подобряване и модернизация на републиканската пътна инфраструктура на територията на област Смолян. Предложените мерки за инвестиция ще доведат до: устойчива и безопасна инфраструктура; повишаване на мобилността на населението, увеличаване на инвестициите в региона, създаване на нови работни места, подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност за по-голям избор на местното население до здравни и образователни услуги, както и стимулиране развитието на туризъм. КИТИ удовлетворява потребностите на населението на България, най-вече на жителите на ЮЦР, в частност на област Смолян, както и на пътуващите с цел туризъм и/или бизнес и на транзитно преминаващите през региона.

Всички присъстващи на срещата изразиха своето мнение от колко ключово значение за развитието на Региона е подобряването на пътната мрежа.

Приканваме ви да попълните онлайн анкета за КИТИ „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян“ на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdkCQIWa8Hehx7DXFwRWXOms1Y1YeOMdH3vaJ1QaiQu4Ib2Q/viewform

Вирни се горе