Осигурено е финансиране за изграждане и основен ремонт на спортна площадка в двора на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - Смолян

Осигурено е финансиране за изграждане и основен ремонт на спортна площадка в двора на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - Смолян

Община Смолян получава финансиране за проект за изграждане и основен ремонт на спортна площадка в двора на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян. Средствата са от Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища на Министерството на образованието и науката. Целта на програмата е подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито за пълноценното упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците. Отпуснатото финансиране е 168 890,03 лв. Идейният проект предвижда върху старата съществуваща спортна площадка да бъде изградена нова такава със специализирана спортна настилка. Площадката ще се ползва целогодишно за колективни спортове – футбол, волейбол и баскетбол.

Дейностите по одобреното проектно предложение за училището включва отстраняване на повърхностен слой и извозване, подравняване на земната основа, уплътняване и отводняване, ревизия на шахти и отводнителен канал, оформяне на наклони, полагане на бетонова основа, полагане на специализирана спортна настилка, разчертаване и монтиране на спортните съоръжения.

Предстои възлагане на изпълнението на строително-ремонтните дейности по проекта. Периодът за изпълнение на дейностите по програмата е до месец май 2023 г.

Вирни се горе