Още синя зона в Смолян - ПП-ДБ ПРОТИВ!

Още синя зона в Смолян - ПП-ДБ ПРОТИВ!

Докладна записка, внесена от Кмета на Община Смолян, относно определяне на втори етап за започване на действие на зони за престой и платено паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян, предстои да бъде гласувана на заседанието на Общински съвет-Смолян на 28.03 (четвъртък).

В предложението за решение вносителят на докладната посочва необходимостта от разширяване на платената зона за паркиране, със следните обекти:

● Паркинг зад Родопски драматичен театър "Николай Хайтов".

● Паркинг пред търговски център „Евридика“ – от ул. „Полковник Дичо Петров“ до осова точка 173 края на паркинга.

● Ул. „Здравец“ – от бул. „България“ до ул. „Кап. Петко Войвода“.

● Ул. „Карлък“ – от ул. „Средногорец“ до ул. „Кап. Петко Войвода“.

● Ул. „Кап. Петко Войвода“ – паркинга под сградата на Журналист.

Кметът допълнително предложи включването на следните обекти в зоната за платено паркиране:

● Паркинга до „Фокус“ - кв. Райково.

● Паркинга до „Пощенска банка“ – гр. Смолян.

● Паркинга на АРЗ – гр. Смолян.

● Паркинга пред Здравна каса.

Общинските съветници от “Продължаваме Промяната-Демократична България” и Народният представител Михал Камбарев изразяват сериозна загриженост относно предложеното разширение на платената зона за паркиране. Основната причина за тази позиция е липсата на достатъчно обосновки за необходимостта от такова разширение, както и неучастието на местното население в процеса на вземане на решение.

Съветниците подчертават, че предложеното разширение на платената зона за паркиране не отчита реалните нужди и интереси на гражданите. Степента на трудностите, които биха възникнали в резултат на това разширение, са значителни и биха засегнали най-вече местните жители.

Освен това, предложеното разширение не решава основните проблеми, пред които е изправена общината, включително липсата на алтернативни транспортни решения и недостатъчната инвестиция в подобряване на транспортната инфраструктура.

Общинските съветници подчертават, че разширяването на платената зона за паркиране е само доказателство за липсата на стратегическо мислене и липса на ангажимент от страна на кмета да предложи реални и ефективни решения за гражданите на Смолян.

Пресцентър ПП-ДБ

Вирни се горе