Още атракции на брега на язовир „Доспат“ ще радват туристите

Още атракции на брега на язовир „Доспат“ ще радват туристите

Община Доспат изпълни още един административен договор, съобщи Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев. Договорът е по процедура за подбор на проекти в МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“.

Изградени по проекта са:

– Подпорни стени (за подравняване на мястото);

– Благоустроихме зоната;

– Построихме беседка осмоъгълна;

– Направихме 2 бр. маси с пейки ;

– Барбекю – 3 броя;

– Табла, табели и принадлежности (включително кошове за отпадъци).

Проектът цели да задържи съществуващия интерес и провокира интереса на млади хора към риболова с въдици, като от една страна подобрява условията за риболов, а от друга страна изгражда умения сред младежи да приготвят и ремонтират сами своите риболовни принадлежности.

Основната дейност по проекта представлява изграждане на дребна туристическа инфраструктура на улица Крайбрежна в непосредствена близост до язовир Доспат. Мястото е предпочитано за събиране на рибари, заради своето разположение и близост до водния обект. Проектът предвижда благоустрояване на територията, обособявайки място с беседка и възможност за пикник, като по този начин ще се регламентира и мястото за изхвърляне на отпадъци в зоната на площадката.

Реализацията на дейностите по проекта ще повиши значително атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги, защото ще позволи на туристи и посетители да използват изградените места за отдих и наблюдение на язовира в непосредствена близост.

Наименованието на проекта е: ”Изграждане на дребна техническа (туристическа) инфраструктура – беседки и места за пикник край язовир Доспат.

Общата стойност на проекта възлиза на 185 023,66 лв /сто осемдесет и пет хиляди двадесет и три лева и шестдесет и шест стотинки, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, от които от които 85% в размер на 157 270,11 лв. /сто и петдесет и седем хиляди двеста и седемдесет лева и единадесет стотиски/ се осигурява от Европейския съюз и 15% в размер на 27 753,55 лв. /двадесет и седем хиляди седемстотин петдесет и три лева и петдесет и пет стотинки от Държавния бюджет на Република България, посочи инж. Елин Радев, кмет на Доспат.

Снимка: Даниел Георгиев

Вирни се горе