Още 19 потребители на услугата „Личен асистент” ще се възползват през февруари в Доспат

Още 19 потребители на услугата „Личен асистент” ще  се възползват през февруари в Доспат

Още 19 потребители на услугата „Личен асистент” ще се възползват през месец февруари по Проект „Нови възможности за грижа”. Така общият брой на потребителите по Проекта ще стане 68 от началото на услугата „Личен асистент” – 01.06.2015 г.

Паралелно с това през същия месец всички потребители в проекта, които имат изведена оценка на потребностите да получават здравни грижи, ще я получат от назначените медицински специалисти по проекта – медицински сестри и фелдшери общо 7 на брой. Всички те по график ще посещават домовете на потребителите и ще осигурят достъп на потребителите до здравни услуги. Задълженията на медицинските специалисти ще бъдат да поддържат връзка с личния лекар на потребителите, да предоставят съвети и консултации за хигиена и хранене, да правят измервания на жизненоважни показатели като кръвно налягане, пулс, телесна температура, както и други дейности в зависимост от потребностите им. През месец януари бе изпълнена и Дейност № 6 от Проект „Нови възможности за грижа”: „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата”, съобщиха от Общинска администрация – Доспат. Извършена е супервизия на всички лични асистенти, разделени в пет групи по различни случаи от работата на личните асистенти с потребителите. Супервизиите са проведени съвместно със служители от Дирекция „Социално подпомагане”. Новоназначените лични асистенти също ще бъдат супервизирани през февруари.

Срокът на услугата “Личен асистент” по Проект “Нови възможности за грижа” е до края на месец февруари.

От 1-ви март желаещите потребители ще трябва да подадат наново заявления за ползване на тази услуга в стая 101-ва на община Доспат по Проект “Център за социални услуги в домашна среда – гр.Доспат”. Заявления ще подават и личните асистенти от настоящият проект, които искат да предоставят услуги в домашна среда.

Вирни се горе