Още 10 дни смолянските училища кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”

Още 10 дни смолянските училища кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”

Двугодишната програма подкрепя училищните екипи да подобрят управлението и да модернизират преподаването си с фокус върху успеха на всички ученици

Десет дни имат училищата от Смолян и областта да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. Програмата е двугодишна и подкрепя учебните заведения устойчивото да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището.

В третия випуск на “Училища за пример” ще бъдат избрани 25 училища от цялата страна, а крайният срок за кандидатстване е 31 март на сайта zaednovchas.bg/model-schools.

Кандидатурите се обработват по реда на пристигането им. Одобрените на първия етап (попълване на формуляр) преминават през интервю, а след това научават и финалното решение дали са приети в програмата. Осем нови училища вече са одобрени за участие в програмата. Остават още 17 места, за които се търсят най-мотивираните кандидати.

“Програмата е възможност за училищните колективи да работят целенасочено и много по-уверено за подобряване на средата в училище за всички – ученици, учители, родители и управленски екип. Във всички елементи на програмата сме вложили години опит, експертиза от България и чужбина и интегриране на обратната връзка на участниците в програмата до момента. Вярваме, че мотивираните и добре подготвените професионалисти са най-ценният ресурс в образователна система. Именно затова с програмата целим да активираме потенциала, с който разполага всяко училище.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“.

Какво включва програмата

През двете години в програмата училищата получават съвременни обучения с квалификационни кредити, насоки за приложение на наученото в практиката, надграждаща подкрепа от ментор и много споделен опит, ресурси и вдъхновение от други училища в страната.

Програмата “Училища за пример” е единствена по рода си в България и се състои от две неразделни части:

Курс “Лидерство в училище”, който надгражда управленските умения на училищния колектив, подкрепя директорите и други членове на екипа да доразвиват своите лидерски качества и по-ефективно да постигат заложените си цели за успеха на учениците и развитието на училището.

Курс по избор на училището, свързан с подобряване и осъвременяване методите на преподаване по следните теми: Умения на 21. век, STEM, подкрепа за ученици с различен майчин език и социално-емоционално учене. Тези курсове надграждат уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в конкретна област, спрямо нуждите на самото училище. През двете години в програмата училищата могат да се възползват от два избираеми курса.

„Направи ми положително впечатление, че колегите се осмелиха да използват проектно-базираното обучение да развиват по-свободно уменията на 21. век. Виждам все повече тяхната мотивация, която не е следствие от нашето говорене, а по-скоро от техните вътрешни убеждения. Виждам как чрез тази програма се стимулира и работата в екип.“, коментира ефекта от програмата в своето училище Иван Пейчев, зам.-директор на ОУ “Цани Гинчев” гр. Лясковец.

За кои училища е програма “Училища за пример”

В програма “Училища за пример” могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.

Участието в програмата е безплатно за училищата. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити.

“Училища за пример” до момента

Програмата стартира през 2020 г., като в момента работи с 47 училища и близо 500 учители и директори от цялата страна. Все още няма училище от област Смолян. Сред училищата в програмата има огромно разнообразие – начални, основни, средни училища, математически, профилирани и професионални гимназии, както и едно спортно училище. Има участници от малки и отдалечени населени места, както и от общински и областни центрове.

95% от учителите и директорите в програматасподелят, че “Училища за пример” помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.

Фондация “Заедно в час” повече от 11 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Вирни се горе