Осем пожара през юни в смолянско, четири от тях са с щети, а три са причинени от мълнии

Осем пожара през юни в смолянско, четири от тях са с щети, а три са причинени от мълнии

През месец юни 2022 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 27 произшествия, от които 8 пожара, 13 сигнала за оказване на техническа помощ, 6 броя на аварийно спасителни дейности. От възникналите пожари 4 броя са с щети, като няма загинали и пострадали граждани. За 3 от пожарите причината е паднала мълния, 2 са от късо съединение, 2 от техническа неизправност и 1 от небрежност при боравене с открит огън. Произшествията, възникнали по Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: РС Смолян - 12 броя; РС Баните - 5 бр., РС Девин - 4 бр.; РС Доспат - 2 броя. В РСПБЗН Мадан, Златоград, Рудозем, Чепеларе и Пампорово по едно произшествие.

Препоръки за пожарна безопасност

В предвид на горещото време и създадените благоприятни условия за туризъм и стопанска дейност в горите и в съседство с тях, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян призовава населението да спазва правилата за пожарна безопасност:

• Забранено е паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи на разстояние 100 м от горския фонд.

• Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски територии.

• Да не се изхвърлят стъклени бутилки, които могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

• Да не се извършват ремонт на автомобили и транспортна техника в съседство с горските територии и да не се допуска буксуване на автомобили по горските пътища.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе