ОПУ-Смолян започна годишния преглед на мостовите съоръжения в областта

ОПУ-Смолян започна годишния преглед на мостовите съоръжения в областта

Областно пътно управление – Смолян, извършва проверка на мостовете, разположени по републиканските пътища в областта. Прегледът на съоръженията е планов, ежегоден и се осъществява от комисия, назначена със заповед на директора – инж. Диана Палагачева. На територията на ОПУ-Смолян има 82 моста с обща дължина 1894,2 метра. Най-много са към Районна пътна служба Средногорци – 29 на брой и на територията на Районна пътна служба Смолян – 25. Към РПС в Девин и Чепеларе има съответно – 17 и 11 мостови съоръжения. Целта на проверката е да установи технико-експлотационното състояние на тези съоръжения. Набелязват се и необходимите мерки за извършване на спешни ремонти по тях.

Вирни се горе