Определят броя на такситата и цената на услугата за Смолян на предстоящото заседание на местния парламент

Определят броя на такситата и цената на услугата за Смолян на предстоящото заседание на местния парламент

На предстоящото заседание на Общински съвет Смолян в четвъртък – 24 ноември, общинските съветници ще определят срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянките и броя на престояващите в тях автомобили, съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.

Съгласно, разпоредбите в Закона, разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението. Общинският съвет определят максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници.

В докладната записка на кмета Николай Мелемов е предложено през 2023 г. на територията на Община Смолян да работят общо 160 таксиметрови автомобили, които да бъдат разпределени на 13 таксиметрови стоянки на територията на община. Освен това общинските съветници трябва да определят максимални и минималните цени за извършване на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Максималните цени, предложени от кмета Мелемов са:

• Дневна тарифа – 1.20 лв. на територията на община Смолян

• Нощна тарифа – 1.30 лв. на територията на община Смолян

• Дневна тарифа – 3.00лв. на територията на к.к Пампорово

• Нощна тарифа –3.50лв. на територията к.к Пампорово.

Предложените минимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:

• Дневна тарифа – 0.70 лв.

• Нощна тарифа – 0.80 лв.

• Дневна тарифа – 1.80лв. на територията на к.к Пампорово

• Нощна тарифа –2.00 лв. на територията к.к Пампорово.

Вирни се горе