Опазването на дивеча и неговото подхранване в студени зимни условия е от първостепенно значение за ДЛС „Извора“

Опазването  на дивеча и неговото подхранване в студени зимни условия е от първостепенно значение за ДЛС „Извора“

Опазването на дивеча в студени зимни условия е от първостепенно значение за Държавните ловни стопанства на ЮЦДП.

Подхранването и опазването на дивеча на територията на Държавен ловностопански район на ДЛС „Извора“-гр. Девин, е едно от основните ловностопански мероприятия, което се извършва целогодишно. Най-големи грижи се полагат през есенно-зимния период, защото от това зависят намаляването на зимните загуби и успешното възпроизводство на дивеча. Когато подхранването се извършва правилно, зимните загуби се свеждат до минимум.

С появата на първите сериозни снегове и спада в температурите, в Държавен ловностопански район на ДЛС „Извора“ се осъществява ежедневно зареждане на хранителните комплекси. Храната за дивеча е предимно концентриран фураж /царевица, ечемик и гранулиран фураж/, груб фураж /сено и люцерна/ и сочен фураж /земна ябълка, картофи, цвекло, ябълки/. За целта са подсигурени 130 тона концентриран, 40 тона груб и 35 тона сочен фураж.

Набляга и на поддържането на т.нар. солища, които осигуряват необходимите минерални вещества за метаболизма на дивеча. Осигурената каменна сол и минерални блокчета за животните е 1,5 тона.

Според годишната таксация за 2022г. , в ДЛСР на ДЛС „Извора“ има 223 бр. благороден елен, 64 бр. елен лопатар, 344 бр. сърна, 260 бр. дива свиня, 210 бр. муфлон, 350 бр. дива коза, 249 бр. глухар.

Движението на дивеча около хранителните комплекси се следи с камери. Паралелно с това се следи за наличие на хищници и бракониерски набези.

Вирни се горе