Опазването и подхранването на дивеча през зимата са от първостепенно значение за ДЛС „Извора“

Опазването и подхранването на дивеча през зимата са от първостепенно значение за ДЛС „Извора“

Създадената организация за опазване и подхранване на дивеча през зимните месеци е от първостепенно значение за Държавно ловно стопанство „Извора“- гр. Девин. Храната за дивеч е предимно концентриран фураж /царевица, ечемик и гранула/, сочен фураж /цвекло, ябълки/ и груб фураж /сено, люцерна/, общо около 170-180 т. Освен това се набляга и на поддържането на солища, заредени с каменна сол и минерални блокчета, които осигуряват необходимите минерални вещества за метаболизма на дивеча.

Ежегодно се обработват около 80 дка дивечови ниви, които се сеят с картофи, овес, грах и тревни смески. Поддържат се и се косят 120 дка дивечови ливади. В обхвата на Държавното ловно стопанство, ловните надзиратели полагат грижи за около 50 биотехнични съоръжения, от които се подхранват благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлон, дива свиня, дива коза. Когато подхранването се извършва правилно, зимните загуби се свеждат до минимум.

На територията на стопанството има изградени две Бази за интензивно стопанисване на дивеча /БИСД/- „Дорище“, с площ от 35,4 ха и „Крачова ливада“, с площ 315, 1 ха.

Вирни се горе