Около 30 % от подлежащите на подмяна лични карти в област Смолян не са подменени

 Около 30 % от подлежащите на подмяна лични карти в област Смолян не са подменени

За периода 01.01.2010г. – 31.05.2011г. около 20% от личните карти с изтекъл срок на валидност не са подменени,съобщиха от полицията в областният град. Нпомняме, че за лични карти, чийто срок изтича през 2011 година гратисен период няма, срокът за подаване на заявления за подмяната им е до 30 дни след изтичане на валидността им. При неспазване на този срок санкцията по Закона за българските лични документи е глоба в размер от 20 до 150 лева. През последните месеци ОД МВР – Смолян отчита осезателно намаляване на броя на гражданите, които подават заявления за преиздаване на българските им лични документи. Същевременно водената статистика показва, че в края на годината рязко ще нарасне броя на хората, които ще трябва да преиздадат личните си документи. В тази връзка, за да се избегне образуването на дълги опашки пред гишетата на звено “Български документи за самоличност” и струпването наведнъж на желаещи да подменят личните си документи, ОД МВР – Смолян приканва жителите на област Смолян, да не изчакват крайния срок на изтичане на валидността на личните им документи, да се възползват от ненатоварените летни месеци и ако имат възможност да подадат заявления за подмяна на личните си документи, преди изтичането на срока им за валидност в края на годината. За улеснение на гражданите, в края на месец юли и началото на месец август, ОД МВР – Смолян ще организира изнасянето на временни пунктове на звено “Български документи за самоличност” в по-отдалечените населени места на областта – в с.Баните – на 27, 28 и 29 юли, в гр. Неделино – на 2, 3 и 4 август и в гр. Доспат – на 9, 10 и 11 август, където ще се приемат заявления за издаване на български лични документи, а след това и ще се връчват готовите лични документи. За удобство на жителите на изброените населени места, изнесените пунктове ще работят с удължено работно време. ОД МВР – Смолян се обръща с молба за съдействие и към кметовете и кметските наместници на населените места в областта за активизиране на гражданите да подават заявления за подновяване на личните им документи, без да изчакват изтичането на срока им за валидност.

Вирни се горе