ОИЦ – Смолян приключи поредна успешна информационна кампания

ОИЦ – Смолян приключи поредна успешна информационна кампания

В рамките на по-малко от два месеца екипът на Областен информационен център – Смолян проведе 10 информационни срещи на открито във всяка една от общините на Област Смолян. По време на изнесените приемни жителите и гостите на Областта имаха възможност да се запознаят с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране, да получат информационни материали и да намерят отговори на своите въпроси относно възможностите, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Над 250 човека посетиха мобилния щанд на ОИЦ-Смолян по време на информационната кампания. Най-много въпроси експертите на Центъра получиха относно възможностите за финансиране на мерки за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както и за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Засилен интерес ОИЦ-Смолян отчита и към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на земеделски и неземеделски дейности. Две подмерки от ПРСР са планирани за прием през есента - подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, която ще финансира с 25 000 евро млади земеделски стопани за създаване и развитие на стопанствата им, както и подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която се очаква да подкрепи развитието на селските райони чрез финансиране на проекти за производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги, развитие на занаяти и други.

В някои от общините експертите на ОИЦ-Смолян получиха и доста въпроси за предстоящите приеми, които са планирали Местните инициативни групи (МИГ и МИРГ).

Екипът на Областен информационен център- Смолян продължава да извършва своите услуги напълно безплатно и всеки заинтересован може да посети офиса на Центъра, който се намира на бул. България 12 /до входа на Община Смолян/ или да се свърже с експертите по телефон на 0301/88805 .

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Вирни се горе